DNR


DNR-2011-herziening juli 2013 is van toepassing op al onze dienstverlening en leveringen.
Indien u dat wenst, sturen we u de DNR-2011 toe. De DNR-2011 kunt u ook downloaden via deze link:  DNR 2011-2013.
Powered by webXpress